Op de vastlegging en het gebruik van gegevens is het onderstaande privacy-statement van toepassing.

Persoonsgegevens
Van de Wetering Boat & Special Transport respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te zullen behandelen. Van de Wetering Boat & Special Transport zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website www.vandewetering.nl gaat u ermee akkoord dat Van de Wetering Boat & Special Transport deze gegevens overeenkomstig dit reglement gebruikt.

Contactgegevens
De website, www.vandewetering.nl, staat onder beheer van Van de Wetering Boat & Special Transport. De contactgegevens luiden als volgt:
Van de Wetering Boat & Special Transport
Tjalk 2, 1231 TW Loosdrecht
Nederland
T +31 (0)35 582 55 50
E sales@vandewetering.nl

U kunt ons te allen tijde verzoeken om inzage in, wijziging of verwijdering van de door u aan ons verstrekte gegevens.

Cookies
Op de website van Van de Wetering Boat & Special Transport wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens
Ten behoeve van onze dienstverlening legt Van de Wetering Boat & Special Transport uw gegevens vast. Van de Wetering Boat & Special Transport gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende offerte-aanvraag, overeenkomst, voor haar overige dienstverlening, om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Van de Wetering Boat & Special Transport of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden, alsmede voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het klantenbestand. De gegevens die via het contactformulier door bezoekers van onze website worden ingevuld, worden opgeslagen en per e-mail aan Van de Wetering Boat & Special Transport verzonden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Dit geldt eveneens voor de gegevens die worden ingevuld bij de aanvraag van een offerte.

Internetsites van derden
Dit Privacy en cookie statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wilt u een offerte aanvragen?

Vraag dan een vrijblijvende offerte aan. Een van onze medewerkers komt binnen twee werkdagen bij u terug.